1. Non-concurrentiële elementen van inkoopcontracten verder uniformeren (afgerond)

We uniformeren (verdergaand) de non-concurrentiële elementen van de inkoopcontracten.

Trekker(s): ZN

Planning: maart 2019

Toelichting: Voor iedere zorgverzekeraar is het contract uniform (behoudens voor het zorgverzekeraarspecifieke deel). Start uniforme inkoopcontracten in 2020 (behalve DSW). Deze contracten worden jaarlijks geëvalueerd met het veld.