10. Geen inhoudelijk aanvullende eisen zorgverzekeraars bij verwijsbrief (afgerond)

We schrappen de inhoudelijke aanvullende eisen die zorgverzekeraars stellen aan een verwijsbrief.

Toelichting: Zorgverzekeraars stellen geen aanvullende eisen aan verwijsbrieven. Zij conformeren zich aan de landelijke eisen die op last van de huisartsenverenigingen zijn ingesteld. Daarnaast hebben zorgverzekeraars zich ingespannen om regels rondom verwijzing eenduidiger en minder administratief belastend in te regelen.