11. Geen specificering type behandelcontact bij urenregistratie (afgerond)

We schrappen de verplichting om bij urenregistratie het type behandelcontact te specificeren.

Trekker(s): NZa

Toelichting:

Zorgprofessionals moeten nu nog kiezen uit een lijst van 183 codes om hun tijd te verantwoorden. Per 1 januari 2020 wordt dat teruggebracht naar 22 codes. Zo wordt de kans dat er een registratiefout wordt gemaakt kleiner en zorgverzekeraars zijn erbij gebaat dat op een eenduidige wijze wordt geregistreerd.

Verwerking nieuwe verkorte activiteitenlijst in de NZa regelgeving
De NZa heeft de huidige activiteitenlijst opgenomen als bijlage in de Nadere regel gespecialiseerde ggz. Op grond van de NZa-regels moet een aanbieder ook deze lijst met activiteiten gebruiken door de geleverde tijd te registreren op de best passende activiteit uit deze lijst. De verkorte activiteitenlijst, zoals vastgesteld door de leden van het Bestuurlijk Overleg Administratieve Lasten ggz, wordt door de NZa naast de bestaande lijst in de regelgeving opgenomen. Een aanbieder heeft dan de keuze om voor de tijdregistratie of de korte lijst te gaan hanteren of de uitgebreide, bestaande, lijst te blijven gebruiken.

Invoering verkorte activiteitenlijst
Omdat de verkorte activiteitenlijst niet in plaats van de bestaande lijst komt maar als optie daarnaast is het voor de NZa mogelijk de verkorte lijst nog in de nadere regel voor 2020 op te nemen. Als een aanbieder dan in 2020 nog wil overstappen op de verkorte lijst, en daar ICT-technisch klaar voor is, is dat daarmee mogelijk.