11. Geen specificering type behandelcontact bij urenregistratie (op schema)

We schrappen de verplichting om bij urenregistratie het type behandelcontact te specificeren.

Trekker(s): NZa