12. Niet langer dwangtoepassingen in Argus én EPD registreren (achter op schema)

We schrappen de verplichting om dwangtoepassingen zowel in Argus als in het EPD te registreren.

Trekker(s): GGZ NL

Planning: september 2018

Achter op schema
Toelichting: GGZ NL heeft een fact-sheet voor ggz-aanbieders gemaakt, waarin informatie verstrekt wordt over de benodigde koppeling tussen het EPD en Argus, de beschikbare ICT-oplossingen (en eisen aan de systemen bij ggz-aanbieders) per leverancier en de benodigde investeringen hiervoor (ofwel kosten hiervan). De verwachting is dat deze factsheet in oktober wordt verspreid.