12. Niet langer dwangtoepassingen in Argus én EPD registreren (achter op schema)

We schrappen de verplichting om dwangtoepassingen zowel in Argus als in het EPD te registreren.

Trekker(s): GGZ NL

Planning: september 2018

Toelichting: Zorginformatie-bouwstenen (ZIB) zijn gedefinieerd. Meer dan 100 instellingen hebben zich aangemeld voor VIPP (een stimuleringsregeling aan zorginstellingen om de ZIB’s te implementeren in hun ICT-systemen). Dit loopt, maar het duurt even voordat e.e.a. is gerealiseerd (begin 2021).