14. Verkenning één kwaliteitsaanvraag (afgerond)

We verkennen het komen tot één kwaliteitsaanvraag via het Kwaliteitsstatuut/kwaliteitsinstituut.

Toelichting:

De verkenning om te komen tot één kwaliteitsaanvraag via het kwaliteitsinstituut is afgerond.

Het Zorginstituut Nederland heeft conform afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord ggz doorzettingsmacht ingezet op een deel van het model-Kwaliteitsstatuut ggz (het Kwaliteitsstatuut). De verwachting is dat dit traject voor het einde van dit jaar wordt afgerond. De inhoudelijke en procesmatige verantwoordelijkheid voor dit traject en het komen tot een uitkomst liggen nu bij het Zorginstituut. Uiteraard hebben zij daarbij ook voor het feit dat de administratieve lasten zo laag mogelijk dienen te blijven.