15. Gepast gebruik elementen in kwaliteitsstatuut heroverwegen (achter op schema)

Heroverweging van de gepast gebruik elementen in het kwaliteitsstatuut.