15. Gepast gebruik elementen in kwaliteitsstatuut heroverwegen (op schema)

Heroverweging van de gepast gebruik elementen in het kwaliteitsstatuut.