16. Gepast gebruik meer op procesgerichte verantwoording inrichten (afgerond)

Het eindrapport van de Taskforce Gepast Gebruik ggz, wat hierop ingaat, is afgerond.