17. Verantwoording gepast gebruik tijdelijk niet volledig (afgerond)

Het eindrapport van de Taskforce Gepast Gebruik ggz, wat hierop ingaat, is afgerond.