18. Regelarmere controles over 2016, 2017 en 2018 (afgerond)

Het eindrapport van de Taskforce Gepast Gebruik ggz, wat hierop ingaat, is afgerond.