2. Minder administratieve lasten bij kwaliteitsvisitatie voor herregistratie (afgerond)

We inventariseren de administratieve lasten bij kwaliteitsvisitatie van psychiaters om te komen tot herregistratie. Uit de inventarisatie moet blijken of en waar mogelijkheden zijn de administratieve lasten te beperken. In dat geval maken we in 2019 een plan van aanpak op welke wijze we denken te komen tot reductie van deze administratieve lasten.

Trekker(s): NVvP

Planning: december 2018

Toelichting: begin 2020 worden de resultaten zichtbaar.