20. Horizontaal toezicht in de ggz invoeren (afgerond)

Horizontaal toezicht: ZN en GGZ Nederland startten in februari 2018 een gezamenlijk traject om horizontaal toezicht in de ggz in te voeren.

Trekker(s): ZN en GGZ NL

Planning: lopend