21. Nieuwe productstructuur in 2020 (op schema)

Nieuwe productstructuur in 2020: Met partijen is afgesproken om de regelgeving op basis van de nieuwe productstructuur vanaf 0 opnieuw op te bouwen. Daarbij zal alleen informatie die strikt noodzakelijk is voor uitoefening van de wettelijke taken van partijen, vanuit de NZa worden gereguleerd. Zo moet het systeem eenvoudig en hanteerbaar blijven met zo min mogelijk administratieve lasten.

Trekker(s): NZa

Planning: december 2020

Toelichting: Nieuwe productstructuur komt in 2022 en niet in 2020.