22. Stimuleringsprogramma @PatientConnect voor o.m. één taal, betere informatie-uitwisseling (op schema)

Het stimuleringsprogramma @PatientConnect (maar ook het soortgelijke traject van de vrijgevestigden) zorgt voor het spreken van één taal, betere informatie-uitwisseling met patiënten en ketenpartners én, door het eenmalig en eenduidig vastleggen van informatie aan de bron, voor minder administratieve lasten. Daarbij is de gebruikersvriendelijkheid van de door de zorgverlener te gebruiken software van groot belang.

Trekker(s): GGZ NL

Planning: december 2020