23. GGZ Nederland organiseert schrapsessies op lokaal niveau (afgerond)

GGZ Nederland gaat zelf op lokaal niveau schrapsessies organiseren over onnodige regels binnen instellingen. In de laatste week van maart hebben de eerste sessies plaatsgevonden in 7 grote ggz-instellingen. Men heeft gekeken naar nodige en overbodige administratie op teamniveau, organisatieniveau en stelselniveau. De overbodige administratie op teamniveau wordt direct geschrapt, die op organisatieniveau wordt besproken met de betrokken disciplines met het doel die ook zo snel mogelijk te schrappen of op zijn minst te vereenvoudigen en de overbodige administratie die door partijen buiten de instellingen wordt geëist agendeert GGZ Nederland bij de stakeholders op landelijk niveau, zoals de verzekeraars, gemeenten, zorgkantoren, de NZa, het Zorginstituut Nederland en de IGJ.

Trekker(s): GGZ NL

Planning: mei 2018