24. Beperken belasting voor herregistratie psychiaters n.a.v. IFMS (op schema)

Per 2020 zijn psychiaters als medisch specialist verplicht voor herregistratie aan aanvullende verplichtingen te voldoen door de invoering van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten). Binnen de ggz moeten deze verplichtingen nader worden ingevuld. Binnen de ggz-instellingen ontbreekt een kader voor IFMS zoals krachtens de CAO ziekenhuizen bestaat. NVvP wil een procedure gaan hanteren die zo min mogelijk administratief belastend is.

Trekker(s): NVvP

Planning: december 2020