4. Gegevensuitwisseling bij ICT-toepassingen stroomlijnen (afgerond)

We stroomlijnen de gegevensuitwisseling bij ICT toepassingen (e-overdracht informatiestandaard implementeren (toegelaten tot de basisinfrastructuur d.d. 26 maart 2018).

Trekker(s): V&VN via het Informatieberaad Zorg

Planning: december 2020

Toelichting:

Vanuit [Ont]regel de Zorg zetten partijen gezamenlijk met VWS zich al langer in voor het eenduidig vastleggen en overdragen van zorggegevens en het verminderen van registratielast. Met het wetgevingstraject Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg wordt dit gestimuleerd en mogelijk gemaakt. Deze wet stelt namelijk een verplichting aan het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg.

Met de ontwikkeling van de informatiestandaard e-overdracht is in 2018 bereikt dat alle betrokken partijen van het Informatieberaad de Informatiestandaard e-overdracht als leidraad hebben aangemerkt, en deze hebben geprioriteerd voor implementatie en landelijke uitrol. Dit is een belangrijke stap voor het gestroomlijnd krijgen van de gegevensuitwisseling bij ICT-toepassingen, omdat partijen hiermee laten zien waarde te hechten aan een lastenluwe, efficiƫntere, snellere en foutloze informatieoverdracht tussen zorgprofessionals onderling.

Gedurende de periode januari 2019 tot medio 2020 is in regionale proeftuinen geƫxperimenteerd met de e-overdracht . De opbrengsten en inzichten hiervan zijn meegenomen om in de toekomst elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken en te gebruiken voor de landelijke uitrol. Ter ondersteuning van de implementatie van de Informatiestandaard e-overdracht heeft V&VN een ambassadeurstraining opgezet. Daarnaast zijn verschillende netwerken opgezet, zoals CNIO, VAR en V&VN afdelingen t.b.v. educatie, informatie en implementatie van e-overdracht.

Het programma Inzicht (pagina 6) toont hoe elektronische informatie-uitwisseling in de praktijk wordt bevorderd en uitpakt.

©venvn