5. Uitzonderingsmogelijkheid bij controles inventariseren (achter op schema)

We inventariseren het gebruik van de uitzonderingsmogelijkheid bij controles, zoals geformuleerd in de brief van de Nza en bezien of extra maatregelen nodig zijn.

Trekker(s): Nza

Planning: december 2018