5. Uitzonderingsmogelijkheid bij controles inventariseren (afgerond)

We inventariseren het gebruik van de uitzonderingsmogelijkheid bij controles, zoals geformuleerd in de brief van de Nza en bezien of extra maatregelen nodig zijn.

Trekker(s): Nza

Planning: december 2018