6. Effectiviteits- en patiëntervaringsindicatoren decimeren (afgerond)

We decimeren het aantal effectiviteits- en patiëntervaringsindicatoren.

Trekker: Akwa ggz

Planning: september 2019

Toelichting:
Deze activiteit is gelijk opgepakt met actiepunt 8 en wordt verwerkt in het kwaliteitsstatuut en de standaarden. Het proces om effectiviteits- en patiëntervaringsindicatoren te decimeren is daarmee afgerond.

Patiënten en zorgprofessionals beschrijven in een kwaliteitsstandaard samen wat goede zorg is. Zij werken samen in een werkgroep met afvaardiging van professionals, patiënten en naasten; Akwa GGZ begeleidt dit proces.