6. Effectiviteits- en patiëntervaringsindicatoren decimeren (op schema)

We decimeren het aantal effectiviteits- en patiëntervaringsindicatoren.

Trekker(s): Een nieuw op te richten werkgroep van psychiaters via de Tafel Gepast gebruik en transparantie

Planning: februari 2019