7. Geen stapeling van keurmerken (achter op schema)

We schrappen de stapeling van keurmerken.

Trekker(s): GGZ NL en NFU (instellingen), LVVP en NVvP (vrijgevestigden)

Planning: september 2019