8. Bij indicatoren Benchmark-ROM zo min mogelijk onnodige administratieve lasten (achter op schema)

We minimaliseren onnodige administratieve lasten bij de doorontwikkeling van de indicatoren voor de Benchmark-ROM.

Trekker(s): GGZ NL, LVVP, NVvP. AKWA neemt dit mee in het kwaliteitsstatuut.

Planning: december 2019