8. Bij indicatoren Benchmark-ROM zo min mogelijk onnodige administratieve lasten (afgerond)

We minimaliseren onnodige administratieve lasten bij de doorontwikkeling van de indicatoren voor de Benchmark-ROM.

Trekker(s): GGZ NL, LVVP, NVvP. AKWA neemt dit mee in het kwaliteitsstatuut.

Planning: december 2019

Toelichting:

In het Bestuurlijk Akkoord ggz is afgesproken dat Akwa GGZ de standaarden maakt en daarbij per standaard de kwaliteitsindicatoren maakt. Deze kwaliteitsindicatoren zijn het nieuwe ROM. De indicatoren kunnen worden bijgehouden in het zogenoemde ‘ggz dataportaal’.

Patiënten en zorgprofessionals beschrijven in een kwaliteitsstandaard samen wat goede zorg is. Zij werken samen in een werkgroep met afvaardiging van professionals, patiënten en naasten; Akwa GGZ begeleidt dit proces.