8. Bij indicatoren Benchmark-ROM zo min mogelijk onnodige administratieve lasten (op schema)

We minimaliseren onnodige administratieve lasten bij de doorontwikkeling van de indicatoren voor de Benchmark-ROM.

Trekker(s): GGZ NL, LVVP, NVvP via de Tafel Gepast gebruik en transparantie

Planning: december 2019