9. Meerjarige contracten bevorderen (afgerond)

We bevorderen meerjarige contracten.

Trekker(s): ZN

Planning: oktober 2018

Toelichting: Zorgverzekeraars gaan daar waar zij dat wenselijk achten (o.a. vanwege administratieve lasten, maar ook met oog op zaken als meerjarige investeringen) meerjarige contracten aan.