11. Burgers kunnen straks digitaal en gestructureerd bij medische gegevens (op schema)

In het Informatieberaad Zorg is afgesproken dat alle zorgaanbieders een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt/ cliënt en zorgverleners ondersteunen en bieden daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die gegevens te ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving waaraan zij ook eigen gegevens kunnen toevoegen.

Doordat patiënten hun gegevens kunnen inzien is bijvoorbeeld het (fysiek) ophalen van een medicatieoverzicht niet meer nodig en zodoende wordt deze dan ook niet meer vergeten bij een bezoek aan een arts. De persoonlijke gezondheidsomgeving kan tevens gebruikt worden bij de toegang of wijziging in de zorg of leefsituatie. Voor patiënten en cliënten, voor wie digitale raadpleging niet kan, dient altijd een alternatieve mogelijkheid aanwezig te zijn om gegevens in te zien en te ontsluiten.