2. Betere procedures rond aanvang zorg en ondersteuning (op schema)

Verbeteren van procedures rond de (tijdige) aanvang van zorg en ondersteuning.

Onder andere door:

  • De functie van onafhankelijke cliëntondersteuning meer bekend te maken en beter vindbaar te maken, zodat het voor cliënten makkelijker wordt om een cliëntondersteuner in te schakelen. Hiervoor is in het Regeerakkoord € 55 mln. uitgetrokken. Trekker: VWS
  • Informeren en stimuleren van gemeenten om de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te verbeteren en te vereenvoudigen met waarborgen voor de rechtspositie van de cliënt (zie bijvoorbeeld: https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaaldomein/eenvoudige-toegang-tot-jeugdhulp-en-wmo). Trekker: VNG
  • De partijen die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning meer te leren kijken vanuit het leven met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) en naar verbetermogelijkheden in de organisatie van zorg en ondersteuning (www.wijzienjewel.nl). Trekker: Werkgroep "Wij zien je wel"