5. Overgang (18-/ 18+) zo goed mogelijk laten verlopen (op schema)

Overgang (18-/ 18+) zo goed mogelijk laten verlopen.

Trekker(s): VWS (Hierover zijn afspraken gemaakt in Actielijn 4 zoals beschreven in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.)