Opbrengsten schrapsessies over pgb

In het voorjaar van 2019 hebben in opdracht van het ministerie van VWS enkele schrapsessies plaatsgevonden over het pgb waaraan (vertegenwoordigers van) budgethouders en ketenpartners deelnamen. In aanvulling hierop hielden de verenigingen van budgethouders, Per Saldo en Naar keuze in de zomer van 2019 een eigen schrapsessie. Dit samen heeft geleid tot een groot aantal schrap- en verbeterwensen.

Minder administratielast budgethouders

Deze schrapsessies leveren concreet aan te pakken acties op om de uitvoeringsprocessen pgb te verbeteren bij zorgkantoren en gemeenten en bij de uitvoerder van het pgb, de Sociale Verzekeringsbank. De complexiteit van het pgb en de ervaren administratieve last bij de budgethouders kan zo verminderen.

Eerste 10 gedragen acties

Het digitale boekje ‘Ontregel het persoonsgebonden budget’ bevat de eerste 10 gedragen acties die nu direct al in de uitvoering van het pgb nader kunnen worden uitgewerkt. De overige schrap- en verbeterwensen van de verenigingen van budgethouders zullen met betrokken partijen verder verkend worden.