Bij de ervaren regeldruk door apothekers zijn veel partijen betrokken (en aan zet) om verbetering te realiseren. Openstaande acties zijn nu samengevoegd en worden gedragen door KNMP, ASKA, NAPCO, LHV, ZN en individuele zorgverzekeraars, NZa, Zorginstituut Nederland, IGJ en VWS.

Ervaren regeldruk

Apothekers ervaren onder andere regeldruk als gevolg van (de nationale implementatie van) Europese regelgeving, zoals de Falsified Medicines Directive. Het is belangrijk een gezamenlijke inspanning te leveren om de hieruit voortvloeiende regeldruk waar mogelijk te beperken.
Onderstaande acties richten zich op een aantoonbare vermindering van de ervaren regeldruk bij zorgprofessionals in de farmacie. Deze komen voort uit de ‘Schrappunten’ die begin 2018 tijdens schrap- en verbetersessies werden geformuleerd.

Schrap- en verbetersessies apothekers

Tijdens de schrap- en verbetersessies van (Ont)Regel de Zorg stelden apothekers, psychiaters, medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen hun eigen schrappunten op. Schrappunten zijn regels die op relatief korte termijn moeten kunnen worden geschrapt en direct verschil maken: meer aandacht voor de patiënt en meer kwaliteit van zorg. De punten kwamen tot stand in samenwerking met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders.

Actieplan

Apothekers hebben schrappunten opgesteld tijdens de schrap- en verbetersessies van (Ont)Regel de Zorg. De schrappunten werden op 27 maart 2018 overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg en dienden mede als input voor het actieplan van VWS. In het actieplan zijn actiepunten geformuleerd, waarvan de voortgang op deze website wordt bijgehouden. Bekijk de actiepunten voor deze sector.