2. Termijn materiële controles korter (afgerond)

Inkorten termijn materiële controles met als intentie één jaar.

Trekker(s): Apothekers, zorgverzekeraars, ZN en Nza

Planning: nader te bepalen

Toelichting: met ingang van schadejaar 2021 is de maximale termijn waarbinnen een zorgverzekeraar een materiële controle mag starten verkort van maximaal 5 naar maximaal 2 jaar. Zie ook het nieuwsbericht op de website van ZN.