4. Beperken controle machtigingsformulieren bij het verstrekken van hulpmiddelen (achter op schema)

Beperken controle machtigingsformulieren bij het verstrekken van hulpmiddelen.

Trekker(s): Apothekers, KNMP, zorgverzekeraars, ZN, Zorginstituut en VWS

Planning: maart 2019