5. Schrappen administratie bij beslissing medische noodzaak (op schema)

Schrappen administratie als gevolg van beslissen over medische noodzaak door de voorschrijver.

Trekker(s): KNMP, contracteerpartijen en zorgverzekeraars

Planning: nader te bepalen