6. Uitgebreide beantwoording vergoedingsvragen stoppen (afgerond)

Stoppen met uitgebreide beantwoording van vergoedingsvragen in de apotheek.

Trekker(s): Apothekers en zorgverzekeraars

Planning: mei 2018

Toelichting: Communicatie hierover moet nog naar apotheekhoudenden en individuele zorgverzekeraars plaatsvinden.