7. Administratie rond verstrekken van opiaten beperken (afgerond)

Beperken administratie rond het verstrekken van opiaten.

Trekker(s): Apothekers, KNMP, IGJ en VWS

Planning: januari 2020

Toelichting:

De IGJ en de KNMP hebben de ‘Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen in de Openbare Apotheek’ bijgewerkt. De vorige versie dateerde uit 2016 en was op sommige punten verouderd.

Apothekers spelen een cruciale rol in het verantwoord en terughoudend verstrekken van opiumwetmiddelen. Daarbij is een goede administratie van de verstrekking van deze middelen van belang. In de praktijk zijn er regelmatig vragen over de wijze van verzending en opslag van de voorschriften en soms leidt dit tot onnodige dubbele administratie. Met de bijgewerkte ‘Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen’ wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van administratieve lasten in de apotheek.

De nieuwe versie bepleit, in het kader van voortschrijdende digitalisering, zoveel mogelijk voorschriften van opiumwetmiddelen digitaal te verzenden en te bewaren. Daarnaast zijn de adviezen en ervaringen van de IGJ bij recent gehouden inspecties verwerkt.