9. Contracten zorgverzekeraars uniformeren (afgerond)

Contracten zorgverzekeraars uniformeren.

Toelichting:
Met ingang van 1 januari 2019 hebben zorgverzekeraars de opbouw van de zogenoemde Uniforme Declaratieparagraaf geüniformeerd. Het is een aanvulling op de Algemene Bepalingen  die in 2018 al zijn geïntroduceerd. Lopende meerjarenafspraken zijn hiervan uitgezonderd. De Algemene Bepalingen zijn van toepassing op de eerstelijnszorg en GGZ.

Lees meer hierover op de website zn.nl