Zorgverzekeraars schrappen 17 formulieren voor bijlage-2-geneesmiddelen

Per 1 maart 2018 schrappen zorgverzekeraars zeventien zogeheten bijlage-2-formulieren.

In bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering staan de geneesmiddelen waaraan aanvullende vergoedingsvoorwaarden worden gesteld. Artsen moeten bij het voorschrijven van deze medicijnen een formulier invullen waarin ze aangeven dat aan de voorwaarden is voldaan. Apothekers controleren en bewaren deze formulieren.

Naar aanleiding van de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg besloten de zorgverzekeraars gezamenlijk om de formulieren voor zeventien geneesmiddelen te schrappen. Volgens de zorgverzekeraars betekent dit dat jaarlijks 250.000 tot 300.000 minder formulieren moeten worden ingevuld en gecontroleerd.