1. Uniform kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (afgerond)

We verminderen externe verantwoordingslast door gebruik te maken van een vastgesteld uniform kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Bij de uitvoering van dit kader kijken we de komende jaren naar een verdere reductie van administratieve lasten.

Trekker(s): VWS, ZiNL en betrokken veldpartijen

Planning: 2017