10. Eenduidige en eenvoudige gegevensuitwisseling in de keten (op schema)

Onder regie van het zorginstituut werken wij aan eenduidige en eenvoudige gegevens uitwisseling in de keten door middel van aan het ‘Actieprogramma Informatievoorziening. Wlz 2017-2020’.

Trekker(s): ZiNL

Planning: 2020