12. Vereenvoudiging registratiesystemen (achter op schema)

Wij onderzoeken samen met ICT-leveranciers in de gehandicaptenzorg of vereenvoudigingen in de registratiesystemen mogelijk zijn.

Trekker(s): VWS, systeempartijen, ICT leveranciers, zorgaanbieders, cliƫntorganisaties en beroepsorganisaties

Planning: 2019