14. Kritisch kijken naar nieuwe regelgeving en administratieve lasten (op schema)

We voorkomen zo veel als mogelijk het tot stand komen van nieuwe regelgeving en kijken bij nieuwe regelgeving kritisch naar de administratieve lasten die hiermee samenhangen, bijvoorbeeld bij de Wet Zorg en Dwang (Wzd).

Planning: Permanent