17. Anders vormgeven toeslagen in de bekostiging en onderzoek controleprotocol nacalculatie NZa (op schema)

Minder administratieve lasten bij de toeslagen in de bekostiging.

Trekkers: Nza, branchepartijen

Planning: 2019-2022