4. Investeren in nieuw budgethouders portaal (PGB 2.0-systeem) (achter op schema)

We verminderen de administratieve lasten voor PGB-houders door te investeren in een nieuw budgethouders portaal (PGB 2.0-systeem).

Trekker(s): VWS

Planning: 2018