6. Stimuleren meerjarige contracten en geen dubbele uitvragen bij zorginkoop (op schema)

We verminderen de administratieve lasten bij de zorginkoop door het stimuleren van meerjarige contracten en het voorkomen van dubbele uitvragen.

Trekker(s): ZN, VWS en zorgkantoren

Planning: 2018-2020

Toelichting:

Stimuleren contractering: zorgaanbieders die voor 2017 een contract hebben, krijgen in principe een meerjarige overeenkomst tot en met 2020.

Voor nieuwe aanbieders: zorgkantoren sluiten met nieuwe zorgaanbieders die aan de voorwaarden kunnen voldoen, een overeenkomst met de duur van maximaal één jaar. Deze procedure is ook van toepassing voor tussentijds contracteren van nieuwe zorgaanbieders gedurende 2018. Wanneer later dan 1 januari 2018 een overeenkomst wordt verkregen (door middel van tussentijdse contractering), dan geldt dat de looptijd van de overeenkomst eindigt op 31 december 2018.

Beperken AL: Wlz-zorginkoopkader geldt voor 3 jaar: 2018-2020. Hierna is het de bedoeling opnieuw een meerjarig kader af te sluiten.