9. Met experimenteren gaan voor minder administratieve lasten (op schema)

We verminderen de administratieve lasten door te experimenteren. Bijvoorbeeld op het terrein van Persoonsvolgende Bekostiging en anders verantwoorden; Op basis van deze experimenten schrappen we waar mogelijk overbodige regelgeving.

Trekker(s): VWS, Nza, Ciz, ZN, brancheorganisaties en cliƫntorganisaties

Planning: 2018-2020