Nieuwe informatiestandaard langdurige zorg

In de langdurige zorg is het vanaf nu mogelijk om meer maatwerk aan cliënten te leveren. Ook zijn er meer mogelijkheden voor flexibele zorgtoewijzing – zónder dat zorgverleners een complexe administratie hoeven te voeren. Hierdoor blijft er meer tijd over om goede en passende zorg aan cliënten te bieden. Dit is het gevolg van de vernieuwde informatie-uitwisseling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die vorige week is gelanceerd. De vernieuwing is door een intensieve samenwerking tussen Zorginstituut Nederland, zorgkantoren en ketenpartijen tot stand gekomen.

Zorg snel en gericht

IWlz is een informatiestandaard (iStandaard) die gaat over een geheel aan afspraken en procedures van organisaties, rond cliënten wiens zorg valt onder de Wlz. De standaard wordt ook gebruikt om informatie over cliënten met elkaar uit te wisselen. Het doel is zorg en ondersteuning snel en gericht bij cliënten terecht te laten komen. Door deze release ontstaat er meer maatwerk en keuzevrijheid voor de cliënt, is er de mogelijkheid tot flexibele zorgtoewijzing en zijn er minder administratieve lasten voor zowel zorgverleners als zorgkantoren. Hierdoor blijft er voor zorgverleners meer tijd over om goede en passende zorg aan cliënten te bieden.

Grote impact op zorgveld

De iStandaard iWlz 2.0 ondersteunt het administratieve proces van een cliënt in de Wlz en maakt het mogelijk om informatie uit te wisselen die nodig is om de wet uit te voeren: van indicatie tot zorgtoewijzing en van zorglevering tot het vaststellen van de eigen bijdrage en de facturatie. De lancering van iWlz 2.0 is een grote release, omdat het naast een technische impact op de softwaresystemen van ketenpartijen, ook van invloed is op de administratieve processen van de gebruikers. Die gebruikers zijn met name de zorgverleners en de zorgkantoren. Via zogeheten iWlz on the move­-bijeenkomsten – regionale bijeenkomsten in 2017 en 2018 – zijn zorgverleners en zorgkantoren in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van de wijzigingen zodat zij daar alvast rekening mee konden houden in hun organisatie.

Lees meer informatie over de lancering van iWlz 2.0.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland