Aanzienlijk minder administratieve lasten bij mondzorg in de Wlz

Het administratieve proces rond mondzorg in de langdurige zorg (Wlz) heeft een metamorfose ondergaan. Waar in het verleden nog veel op papier moest gebeuren, gaat nu alles digitaal en uniform. Dit is het resultaat van een intensief traject met alle betrokken partijen; van mondzorgprofessionals tot het CAK en alles wat daartussen zit. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) was initiatiefnemer van deze verandering.

Wout Adema, directeur Zorg bij ZN is enthousiast: ”Dit is een goed voorbeeld hoe je administratieve lasten kunt verminderen door de manier van werken te standaardiseren, inclusief de manier waarop automatisering daarbij ondersteunt. Onlangs pleitte ik in een blog al voor deze manier van werken.”

Digitaal en uniform uitvoeringsproces

Mondzorg voor mensen die zorg via de Wlz krijgen, valt binnen een apart budget in de Wlz. Er moet een heel traject doorlopen worden vanaf het moment dat patiënt kiespijn krijgt totdat de mondzorgprofessional zijn vergoeding krijgt. Een enkele keer is het nodig dat de mondzorgprofessional eerst een machtiging voor de behandeling aanvraagt bij het zorgkantoor. Met de nieuwe werkwijze sluit dat zoveel mogelijk aan op de manier zoals hij dat bij het aanvragen van machtigingen bij de Zvw doet. Dit gebeurt nu digitaal via de webapplicatie bij VECOZO in plaats van via een papieren formulier, zoals dat in het verleden gebeurde. Na de behandeling dient de mondzorgprofessional digitaal een declaratie in, die door het zorgkantoor digitaal wordt gecontroleerd en die het CAK vervolgens betaalt. Naast digitalisering is een belangrijke verbetering dat het uitvoeringsproces nu landelijk nu uniform is. Voorheen was dit niet altijd het geval. Het traject dat doorlopen moet worden is in principe nog hetzelfde als voorheen, maar door uniformering en digitalisering is er sprake van een enorme reductie van de administratieve lasten.

Meer tijd en aandacht voor patiënt

Het klinkt eenvoudig, maar om alle betrokken partijen met één goed werkend digitaal en uniform systeem te laten werken was een intensief proces, waarbij de veranderingen in fases zijn ingevoerd. “Maar het is de moeite waard”, zegt Adema, “want er zijn veel voordelen, vooral voor de patiënt en de betrokken mondzorgprofessional.” Doordat de mondzorgprofessional minder tijd kwijt is aan administratie kan hij of zij meer tijd en aandacht besteden aan de behandeling. Bovendien wordt het voor mondzorgprofessionals aantrekkelijker om zorg in de Wlz te verlenen, omdat een administratief obstakel is weggevallen.

Resultaat samen bereikt

De nieuwe digitale en uniforme werkwijze is tot stand gekomen in samenwerking met zorgprofessionals en hun brancheorganisaties van de mondzorgprofessionals zoals KNMT, ONT, ANT en NMV Mondhygiënisten, softwareleveranciers, de zorgkantoren, ZN, Vecozo, Vektis, het CAK, het Zorginstituut en VWS. “De grote kracht waardoor we dit konden bereiken, is dat we het samen gedaan hebben met veel partijen. Professionals vanuit de genoemde koepels hebben steeds meegepraat. We liepen daarmee eigenlijk al vooruit op de gezamenlijke ‘Ambitie 2025’ van ZN en de zorgverzekeraars die in het teken staat van verbinden, vertrouwen en vernieuwen”, besluit Adema.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland