Aanpak regeldruk loont

Onnodige registraties hebben een nadelige invloed op de gezondheid van zorgmedewerkers. Dat staat in de whitepaper ‘Regeldruk en gezondheid van zorgmedewerkers’ die op 1 juli is verschenen. Gebleken is dat werkgerelateerd ziekteverzuim met 48 procent kan worden teruggedrongen wanneer zorgorganisaties aan de slag gaan met acties en oplossingen gericht op het verminderen van regeldruk. Lees meer in het artikel ‘Aanpak regeldruk loont voor terugdringen ziekteverzuim’ over [Ont]regel de Langdurige Zorg op de website vilans.nl